Gestió
Integral de residus

Gestió personalitzada i traçabilitat de residus, servei a mida que facilita la seva gestió i garanteix el compliment normatiu i legal. Som capaços de gestionar qualsevol tipus de residus, ja sigui directament o través del nostre profund coneixement del sector.
Llegir més

Recollida
Porta a Porta

La recollida selectiva porta a porta (PAP) consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida.
Llegir més

Neteja i Manteniment
Contenidors

Tirgi ofereix serveis de neteja, manteniment i posterior desballestament de contenidors. Disposem d´equips de treball especialitzats en manteniment del parc de contenidors tant “in situ” , com a la nostra planta de tractament de Vilablareix(Girona).
Llegir més

Destrucció
Confidencial d´arxius

Amb totes les garanties de qualitat i servei. Posem a disposició dels nostres clients un ampli ventall de contenidors per a l´emmagatzematge de documents en diferents formats, garantint traçabilitat i des de les instal·lacions del client.
Llegir més

Lloguer de contenidors

Posem a disposició dels nostres clients els contenidors que més s´adaptin a les seves necessitats de gestió i al seu cicle de generació de residus. Presentació de les opcions >

Tècniques i Recuperacions del Gironès TIRGI S.L.